Killevippen søger en Steinerpædagog til vores børnehavegruppe Nisse

Stillingen er pr. 1. december, med mulighed for tiltrædelse
tidligere. Stillingen er på 37 timer.

Killevippen består af to børnehavestuer, tre vuggestuer og en integreret vuggestue- og børnehavegruppe. Stuerne er fordelt på tre huse beliggende på den smukke gård Blangstedgård og i bygninger ved siden af. Læs og se meget mere på www.killevippen.dk

Killevippens pædagogik er kendetegnet af, at barnet er omgivet af efterlignelsesværdige voksne, der i hverdagen beskæftiger sig med meningsfulde hverdagslige gøremål; såsom madlavning, havearbejde, vasketøj, rengøring og kreative sysler. Det er de voksnes opgave at skabe rum for at legen kan tage sit udspring. Desuden har både hverdagen, ugen og året sin helt egen faste rolige rytme med masser af musik, eventyr, sang, naturoplevelser og den frie leg. Killevippen ligger midt i et område med skov, eng og å og bruger meget tid på at udforske og opholde os ude, lave mad på bål, grave have, gå ture med meget mere. Derfor skal du have lyst til at opholde dig udendørs og bruge naturen i din pædagogiske hverdag sammen med børnene og de andre voksne.

Du skal være uddannet steinerpædagog eller have erfaring fra en steinerbørnehave eller anden antroposofisk virksomhed, for at komme i betragtning til stillingen.

En væsentlig del af Killevippens pædagogik er madlavningen, som indgår som en pædagogisk aktivitet i dagligdagen og alle ansatte vil varetage denne pædagogiske opgave; at fremstille den daglige mad.

Vi forventer at der i ansøgningen tages stilling til vores pædagogiske grundlag og værdier.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Oline Schmidt-Nielsen på telefon 23 98 31 75.

Ansøgningsfrist er den 21. oktober, men ansøgninger modtages gerne løbende. Send din ansøgning på mail@killevippen.dk.

Samtaler kommer til at foregå den 31. oktober.