Takster

Takster pr. 1. januar 2019

  • Vuggestue: 3978 kr.
  • Børnehave: 2958 kr.

Priserne er inklusive fuld madordning og bleer.

Der ydes søskenderabat og økonomisk friplads efter kommunernes regler. Skema til ansøgning om økonomiskfriplads skal rekvireres ved bopælskommunen.

Forældrebetalingen opkræves forud via betalingsservice til betaling den 1. i den måned, der betales for.

Betalingsservice skal tilmeldes ved betaling af den første faktura. Sker dette ikke opkræves et gebyr på kr. 300 kr. pr. efterfølgende betaling.

Juli måned er betalingsfri

Depositum

Ved optagelse i Killevippen Vuggestue og Børnehave indbetales der et depositum på en måneds takst.
1200 kr. af dette er går til en Killevippen velkomstpose med diverse litteratur samt et abonnement på Steinerbladet i den tid, barnet går i Killevippen. Det resterende tilbagebetales, når barnet udmeldes.

Der er to måneders opsigelsesfrist, opsigelse skal ske inden den 1. i måneden.