Takster

Takster pr. 1. januar 2019

Fuldtidspladser

  • Vuggestue: kr. 3.978,-
  • Børnehave: kr. 2.958,-

Deltidspladser (30 timer)

  • Vuggestue kr. 3.728,- inklusive kost som er kr. 599,-
  • Børnehave kr. 2.359,- inklusive kost som er kr. 599,-

Deltidspladser (20 timer)

  • Børnehave & Vuggestue kr. 2.000,- inklusive kost som er kr. 599,-

OBS: For begge aftaler gælder en fast aftale om faste tidspunkter.

Overnævnte priserne er inklusive fuld madordning og bleer.

Der ydes søskenderabat og økonomisk friplads efter kommunernes regler. Skema til ansøgning om økonomiskfriplads skal rekvireres ved bopælskommunen.

Information om tilmelding til PBS/Betalingsservice fremgår af den første opkrævning. Forældrebetaling opkræves bagud den 1. i måned.

Juli måned er betalingsfri. 

Opstartsgebyr og depositum

Ved optagelse i Killevippen Vuggestue og Børnehave opkræves et gebyr på kr. 1.200,- samt depositum på en måneds fuld takst uafhængigt af friplads/søskenderabat. Depositum betales tilbage 1 måned efter barnet er stoppet. Der er to måneders opsigelsesfrist, opsigelse skal ske inden den 1. i måneden.