Takster

Takster pr. 1. januar 2021

  • Vuggestue: kr. 3.519,-
  • Børnehave: kr. 2.346,-
  • Kost: kr. 816,-

Overnævnte priser er inklusive bleer.

Der ydes søskenderabat og økonomisk friplads efter kommunernes regler. I skal selv søge om dette ved bopælskommunen, se mere her:
https://www.odense.dk/borger/familie-boern-og-unge/pasning/tilskud-takster-og-betaling-for-boernepasning/oekonomisk-friplads

Information om tilmelding til PBS/Betalingsservice fremgår af den første opkrævning. Forældrebetaling opkræves bagud den 1. i måneden

Juli måned er betalingsfri. 

Opstartsgebyr og depositum

Ved optagelse i Killevippen Vuggestue og Børnehave opkræves et gebyr på kr. 1.200,- samt depositum på en måneds fuld takst uafhængigt af friplads/søskenderabat. Depositum betales tilbage 1 måned efter barnet er stoppet. Der er to måneders opsigelsesfrist, opsigelse skal ske inden den 1. i måneden. Taksten stiger automatisk 2% om året. 

Deltidspladser kan kun søges igennem bopælskommunen efter gældende regler se mere her
https://www.odense.dk/borger/familie-boern-og-unge/pasning/ansoeg-om-deltidsplads-ved-barselsorlov 

Takster deltidspladser:

  • Vuggestue: kr. 3.315,-
  • Børnehave: kr. 2.142,-
  • Kost: kr. 816,-