image_pdfimage_print

Takster

Takster pr. 1. januar 2024

  • Vuggestue: kr. 3.640,-
  • Børnehave: kr. 2.381,-
  • Kost: kr. 950,-

Antal betalingsmåneder: 12.

Takster inkl. obligatorisk kost:

  • Vuggestue: kr. 4.590,-
  • Børnehave: kr. 3.331,-

Overnævnte priser er inklusive bleer.

Der ydes søskenderabat og økonomisk friplads efter kommunernes regler. I skal selv søge om dette ved bopælskommunen, se mere her:
https://www.odense.dk/borger/familie-boern-og-unge/dagtilbud/takster-tilskud-og-betaling/tilskud/soeg-eller-aendre-tilskud

Information om tilmelding til PBS/Betalingsservice fremgår af den første opkrævning. Forældrebetaling opkræves bagud den 1. i måneden.

Opstartsgebyr og depositum

Ved optagelse i Killevippen Vuggestue og Børnehave opkræves et gebyr på kr. 1.200,- samt depositum på en måneds fuld takst uafhængigt af friplads/søskenderabat. Depositum betales tilbage 1 måned efter barnet er stoppet. Der er to måneders opsigelsesfrist, opsigelse skal ske inden den 1. i måneden. Vi kan tilbyde at opstartsgebyr og depositum afbetales i maksimal 4 rater. Ratebetaling kræver at man tilmelde sig betalingservice.

Deltidspladser

Vi tilbyder – i overensstemmelse med Odense Kommune – deltidspladser til forældre på barselsorlov. Deltidspladser kan kun søges igennem bopælskommunen efter gældende regler. Se mere her:
https://www.odense.dk/borger/familie-boern-og-unge/dagtilbud/naar-du-har-plads/ansoeg-om-deltidsplads

Takster deltidspladser:

  • Vuggestue: kr. 3.430,-
  • Børnehave: kr. 2.168,-
  • Kost: kr. 950,-