1

Stillinger

Ledige stillinger i Killevippen

 
Vi har i øjeblikket ingen ledige stillinger

 

Vil du læse om, hvordan det er at arbejde i Killevippen, kan du via dette link til vores hjemmeside læse beskrivelser fra enkelte medarbejdere. 

 
Uopfordrede ansøgninger

Killevippen består af to børnehavestuer, tre vuggestuer og en integreret vuggestue- og børnehavegruppe. Stuerne er fordelt på tre huse beliggende på den smukke gård Blangstedgård og i bygninger ved siden af.

Killevippens pædagogik er kendetegnet af, at barnet er omgivet af efterlignelsesværdige voksne, der i hverdagen beskæftiger sig med meningsfulde hverdagslige gøremål; såsom madlavning, havearbejde, vasketøj, rengøring og kreative sysler. Det er de voksnes opgave at skabe rum for at legen kan tage sit udspring. Desuden har både hverdagen, ugen og året sin helt egen faste rolige rytme med masser af musik, eventyr, sang, naturoplevelser og den frie leg. Killevippen ligger midt i et område med skov, eng og å og bruger meget tid på at udforske og opholde os ude, lave mad på bål, grave have, gå ture med meget mere. Derfor skal du have lyst til at opholde dig udendørs og bruge naturen i din pædagogiske hverdag sammen med børnene og de andre voksne.

En væsentlig del af Killevippens pædagogik er madlavningen, som indgår som en pædagogisk aktivitet i dagligdagen og alle ansatte vil varetage denne pædagogiske opgave; at fremstille den daglige mad.

Uopfordrede ansøgninger kan sendes på kontor@killevippen.dk